Uniwersalne obrzeża do wszystkich typów nawierzchni. Eko-bordy pozwalają na swobodne kształtowanie nieprostolinijnych brzegów nawierzchni. Dużą zaletą obrzeży jest to, że po zamontowaniu stają się zupełnie niewidoczne. Za pomocą tych obrzeży można tworzyć nawierzchnie o dowolnym kształcie, przy zastosowaniu różnych materiałów takich jak: kostka brukowa, żwiry, grysy itp. Obecnie w sprzedaży EKO BORD UNI o wymiarach: wysokość 45 mm, szerokość 80 mm. –