Nasza firma w ramach świadczonych usług oferuje m.in.:

  • budowę zewnętrznych sieci wodociągowych
  • budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • zbiorniki na deszczówkę
  • studnie chłonne
  • szamba
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • drenaże (zaporowe, francuskie i opaskowe)
  • przeciski pod drogami

Wszystkie materiały użyte do wykonania powyższych instalacji posiadają odpowiednie atesty i deklaracje użytkowe.