Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu naturalnymi materiałami do budowy nawierzchni, oferujemy wykonanie dróg, chodników, tarasów z różnorodnych skał naturalnych: granit, piaskowiec, bazalt i inne.

Pragnąc zaoferować swoim Klientom kompleksową obsługę w ramach zagospodarowania przestrzeni wokół domu, poszerzamy swoje usługi o projektowanie oraz wykonawstwo terenów zielonych z elementami małej architektury.

 • usługi brukarskie: kompleksowe oraz z powierzonego materiału
 • wykonywanie robót związanych z odwodnieniem terenu oraz drenażem
 • przyłącza kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz sieci wodociągowych
 • usługi sprzętem budowlanym (koparko-ładowarka, zagęszczarki gruntu)
 • doradztwo w zakresie robót ziemnych

Usługi

 • brukarstwo
 • kanalizacja zewnętrzna
 • usługi sprzętem budowlanym
 • wynajem zagęszczarek oraz drobnych maszyn drogowych
 • transport
 • renowacja nawierzchni brukowych
 • ogrodzenia
 • wykopy pod fundamenty
 • plantowanie terenu
 • kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół domu
 • odwodnienia terenu, drenaże
 • montaż zbiorników na deszczówkę oraz szamb
 • przeciski pod drogami
 • kompleksowa obsługa robót budowlanych

Sprzedaż

 • kostka brukowa
 • kruszywa drogowe
 • kruszywa ozdobne
 • piasek, żwir, pospółka
 • kamienie ogrodowe
 • środki do usuwania plam olejowych z bruku
 • płoty gabionowe, systemowe
 • mała architektura
 • fuga do bruku
 • impregnaty do kamienia oraz kostki brukowej
 • galanteria betonowa
 • kratki trawnikowe
 • ziemia ogrodowa

Brukarstwo

Kompleksowe usługi brukarskie: chodniki, ścieżki, tarasy ziemne, podjazdy do prywatnych posesji, drogi dojazdowe, place manewrowe wokół obiektów przemysłowych, układanie maszynowe kostki brukowej.
Wykonujemy projekty nawierzchni brukowych.
Udzielamy 36-miesięcznej gwarancji na roboty brukarskie.

Nowość:

 • kostki brukowe eko-drain – system przyjmowania wody opadowej
 • fuga żywiczna do bruku – elastyczna oraz przepuszczająca wodę

Usługi sprzętem budowlanym

Wynajem specjalistycznego sprzętu budowlanego:

 • minikoparka Wacker Neuson (łyżki zwykłe, skarpowe, młot do kucia, wiertnica)
 • koparka obrotowa gąsienicowa Mecalac
 • koparka kołowa JCB 13t (łyżki zwykłe, skarpowe, młot do kucia)
 • ładowarka teleskopowa JCB 541-70
 • walce (okołkowany, gładki, do asfaltu)
 • spycharka gąsienicowa

Kanalizacja zewnętrzna

Sieci kanalizacyjne sanitarne oraz deszczowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku

Transport

Transport ciężarowy – wywrotki MAN
Usługi samochodem samowyładowczym HDS
Przewóz maszyn budowlanych

Renowacja nawierzchni brukowych

 • Czyszczenie starych nawierzchni brukowych specjalistyczną maszyną.
 • Impregnacja wyczyszczonych lub nowych nawierzchni brukowych.

Wynajem zagęszczarek oraz drobnych maszyn drogowych

 • zagęszczarki płytowe spalinowe 90kg, 120kg, 300kg, 500kg
 • walec 750kg
 • młot do kucia hydrauliczny
 • przecinarka do asfaltu
 • glebogryzarka

Montaż ogrodzeń

Ogrodzenia systemowe panelowe ocynkowane lub kolor.
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych.
Nowość - ogrodzenia gabionowe.

Wykopy pod fundamenty

Oferujemy wykonanie wykopów pod fundamenty budynków wraz z dowozem urobku.

Plantowanie terenu

Oferujemy wykonanie niwelacji terenu specjalistycznym sprzętem budowlanym.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół domu

Oferujemy kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynków oraz obiektów przemysłowych:
- niwelacja terenu, drenaże, dowóz lub usunięcie nadmiaru ziemi, wykonanie podjazdów, parkingów, ścieżek, wykonanie nowych lub remont istniejących zjazdów do dróg publicznych, zagospodarowanie wody deszczowej.

Odwodnienia terenu, drenaże

Wykonywanie specjalistycznych drenaży "francuskich", bardzo skutecznych w osuszaniu terenu oraz zabezpieczenia budynków przed wodą gruntową.

Montaż zbiorników na deszczówkę oraz szamb

Oferujemy montaż zbiorników na deszczówkę (betonowe lub plastikowe) oraz bezodpływowych zbiorników.

Kompleksowa obsługa robót budowlanych

Oferujemy wykopy pod budynki, dowóz ziemi, dowóz piasku zasypkowego, zagęszczanie piasku w fundamentach, transport materiałów budowlanych, zagospodarowanie terenu po budowie.